1. Sayidova N.S., Kazimova G.X., Sayidova N.S. “Komp’yuter grafikasi” fanidan uslubiy ko`rsatmalar.(3D MAX grafik misolida). Uslubiy ishlanmalar. Talabalar uchun. –Buxoro: «Iste`dod». 2013, -b.64.
  2. Sayidova N.S., Kazimova G.H., Xodiyeva G.J. “Kompyuter grafikasi” fanidan uslubiy-ko`rsatmalar (Photoshop grafik muharriri misolida). Uslubiy ishlanmalar. Talabalar uchun. –Buxoro: «Iste`dod». 2013, -b.92.
  3. Sayidova N.S., Kazimova G.H., Raximova G.A. Adobe Photoshop CS5 ning plugn, filtr va effektlar bilan ishlashni o`rgatuvchi interaktiv trenajor yaratish bo`yicha uslubiy qo`llanma. ZIYONET.UZ saytiga joylashtirilgan uslubiy qo`llanmasi №1. Elektron qo`llanma. Adress: http://library.ziyonet.uz/uz/book/81679 . 2017 yil.
  4. Sayidova N.S., Rasulov I.G’. Informatika va axborot texnologiyalari asoslari. ZIYONET.UZ saytiga joylashtirilgan uslubiy qo`llanmasi №3. Elektron qo`llanma. Adress: http://library.ziyonet.uz/uz/book/30276. 2017 yil.
  5. Sayidova N.S., Raxmatova N.S. “Komp’yuter grafikasi” dan uslubiy qo`llanma (CorelDRAW grafik muharriri misolida). Uslubiy qo`llanma. Talabalar uchun. –Buxoro: «Iste`dod». 2017, -b.64.
  6. Sayidova N.S., Ochilova M.B. Adobe Photoshop tizimida Web sahifalar qolipini loyihalash bo`yicha uslubiy ishlanma. Uslubiy ishlanmalar. Talabalar uchun. –Buxoro: «Iste`dod». 2017, -b.72.
  7. Sayidova N.S., Kazimova G.H. Vektorli grafika bilan ishlash. ziyonet.uz 1-KITOB. http://library.ziyonet.uz/uz/book/94780 ZiyoNET › Kutubxona › Vektorli grafika bilan ishlash. Ushbu electron uslubiy qo’llanmalarda Corel Draw grafik muharriri haqida yozilgan bo’lib, undan oliy o’quv yurtlari, institutlarning “Informatika va aborot” ta’lim yo’nalishi talabalari va professor-o’qituvchilari, o’rta maxsus kasb-hunar ta’limi o’quv yurtlari, akademik litsey, kasb-hunar kollej o’qituvchi va o’quvchilari hamda shu grafik muharrirni mustaqil o’rganuvchilar foydalanishlari mumkin. 2018 yil
  8. Sayidova N.S., Kazimova G.H. Ta`limda axborot texnologiyalari. ziyonet.uz 2-KITOB http://library.ziyonet.uz/uz/book/95710 ZiyoNET › Kutubxona › Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish. So’nggi yillarda mamlakatimizda oliy ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan bir qancha chora-tadbirlar amalga. 2018 yil.
  9. Sayidova N.S., Atamuradov J.J., Hayitov U.H. Kompyuter grafikasi dasturlari (I Qism). O`quv qo`llanma. Talabalar uchun. – Buxoro: «Iste`dod». 2018, -b.227.
  10. Sayidova N.S., Norova F.F., Tursunova L.B. Adobi Illyustrator dasturida ishlash. Uslubiy qo`llanma. Talabalar uchun. – Buxoro: «Buxoro». 2019, -b.175.
  11. Sayidova N.S. CorelDraw dasturida ishlash. Uslubiy qo`llanma. Talabalar uchun. – Buxoro: «Buxoro». 2019, -b.80.