Taqdimotlar

Photoshop haqida barcha videolar

1-dars. Dastur bilan umumiy tanishuv

2-dars. «Move», «marquee» asboblari)

3-dars. «Lasso», «Crop», «Slice», «Magic wand» asboblari

4-dars. «Healing brush tool» asbobi

5-dars. «Quick selection tool» asbobi

6-dars. «Patch» asbobi bilan tanishuv va unda ishlash

7-dars. «Pen tool» (ruchkali asbob)

8-dars. «Type tool» (Matn yozish asbobi)

9-dars. «Clone stamp» asbobi bilan tanishuv va unda ishlash

10-dars. «Brush» asbobi bilan tanishuv va unda ishlash