Mavzu: Photoshop dasturida amaliy ishlar jamlanmasi bo'yicha elektron qo'llanma yaratish

Ilmiy rahbar

Axborot texnologiyalari kafedrasi dotsenti, fiz-mat. fan. nomz.

Sayidova Nazokat Sayfullayevna

Bitiruvchi talaba

Buxoro Davlat Universiteti Axborot texnologiyalari fakulteti 1-1PMIK-17 guruh bitiruvchi talabasi

Abdullayeva Mehriniso Sayfullayevna